top of page

Endelig er boken her!

omslag-bind-1.jpg

600,-

560 sider

Nå har historiene om husmennene i Ullensaker blitt til en bok! 

Den representerer en viktig del av historien om Ullensaker kommune og har sin naturlige plass i bokhylla.

Husmannsvesenet i Norge hadde sin storhetstid i perioden 1750 – 1900. I løpet av denne perioden ble husmennene den største sosiale gruppen i samfunnet. I årene rundt 1850 var utbredelsen av husmenn på sitt største.

En husmann var en beboer på en plass som han leide av en gardbruker mot betaling i form av pliktarbeid og/eller pengeavgift. 
De fleste plassene ga mulighet for litt jordbruk («husmenn med jord»), men det kunne også dreie seg om en snau tomt («husmenn uten jord»). 

Karl Bogstad har fortalt om plassen "Høgfjellet" og husmannen der,

Gulbrand Høgfjellet, fra kapitellet om husmannsplassene under Ramby:


GULBRAND HØGFJELLET "MIDTIVERDA"
«Her bodde Gulbrand Høgfjellet i min barndom. Han hadde steinbrudd der og solgte til dem han skulle mure hos om sommeren. Var kjent som en dyktig murer med godt auemål. Litt vrang var han nok. Høgfjellet lå midt i verda. Var det noen som tvilte på det, sa han: «Vil du itte tru det, så kan du måle.» Slik fikk han tilnavnet «Gulbrand Midtiverda». Da Gulbrand døde, hadde en av sønnene bruket i noen år. Så ble det solgt til Bernt Lundsmoen. Men Høgfjellet ble i flere år etter at Gulbrand var borte, på folkemunne likevel kalt Midtiverda».

AEnB2UqKb36u3oj6rppTWyK51eAMmA4axjBjXnut
AEnB2UqKb36u3oj6rppTWyK51eAMmA4axjBjXnut

Her kan du se innholdsfortegnelsen til bind 1 og lese mer om boka: Info om bind 1.

Her er en smakebit (klikk for å forstørre bildet):

side-171-ramby-bind-1.jpg

Pris / Hvor får du kjøpt boka?

Boka koster 600,- kr.

Vi har følgende faste utsalgssteder:

Kløfta bibliotek:

Postgården, Trondheimsvegen 84, 2040 Kløfta (vis-a-vis Romerikssenteret)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessheim bibliotek:

Furusethgata 12, 2050 Jessheim

 

 

 

 

 

 

 

Åpningsstidene til bibliotekene finner du her.

Dessuten vil vi annonsere salg av boka på en rekke arrangement i 2023. 
 

Anchor-form

Bestilling pr post

Om det er vanskelig å kjøpe boka fysisk på utsalgsstedene så tilby vi også bestilling via posten.
Da kommer det et tillegg for porto på 90,- kr.


En bok koster altså da 690,- kr. 

Sending via post krever betaling via Vipps. Vårt Vippsnummer er 73093.

Bruk skjemaet nedenfor for bestilling av boka via post. Du vil få en bekreftelse på at bestillingen er mottatt hos oss.

Bestilling av husmannsboka, bind 1
for sending via post

Du vil få en bekreftelse av din bestilling med informasjon om betaling m.m.

bottom of page