top of page
omslag-bind-1.jpg

Husmannsplasser i Ullensaker og andre mindre boplasser i bruk - bind 1 omfatter det gamle Ullensaker Sogn: gnr. 1 t.o.m. gnr.129. Gnr. 130 Trøgstad Øvre behandles også i bind 1 sammen med gnr.1 Trøgstad Nedre.

Geografisk omhandler bind 1 fra og med Trøgstad gårdene på Jessheim og sørover mot Sørum grense (nå Lillestrøm). Hele den østlige delen av Ullensaker f.o.m Holm/Gystad, Borgen og hele Algarheim og Nordkisa. Nordover begrenses bind 1 mot gnr.199 Dal. Dvs. Kopperud er med i bind 1 inkl. Hjelkerud, Tjennstua og Dalum plassene, men ikke Sætre (Dal).

Jessheim er ikke med i bind 1. Ett unntak fra dette er de gårder på Kløfta som har eiendommer på Jessheim nord og Nordbymoen. Det gjelder gårder som Ulleren, Haga, Lystad og Hilton. Disse plassene presenteres under sine respektive gårder her i bind 1.

Bind 1 inneholder 392 navngitte husmannsplasser og 133 andre mindre boplasser, samt 147 husmannskontrakter.

I tillegg omtales 110 mindre selveierbruk.

Bind 2 er planlagt utgitt i 2024 og vil inneholde det gamle Hovin sogn. Dvs. fra gnr. 131 t.o.m gnr. 199. Det vi si at Jessheim, Sand, Gardermoen, Vilberg Lie, hele Mogreina inklusiv Dal er med. I tilegg noen plasser under Hovin som lå nord for Hauerseter og mot Nordkisa.

Innholdsfortegnelse, bind 1

Gnr. 1 Trøgstad Gnr. 130 Trøgstad Øvre

Gnr. 2 Dragvoll

Gnr. 3 – 4 Ulleren

Gnr. 5 Haga

Gnr. 6 Asper

Gnr. 7 – 9 Lystad

Gnr. 10 Rud

Gnr. 11 – 13 Holum

Gnr. 14 – 15 Holum

Gnr. 16 Averstad

Gnr. 17 Tveiter

Gnr. 18 – 19 Hilton

Gnr. 20 Brotnu

Gnr. 21 Kløften

Gnr. 23 Skjelmerud

Gnr. 24 Isingrud

Gnr. 25 – 26 Ile

Gnr. 27 Kroksrud

Gnr. 28 Hilleren

Gnr. 29 Ullensaker prestegård

Gnr. 30 – 31 Hauger

Gnr. 32 – 33 Bogstad

Gnr. 34 – 35 Stanger

Gnr. 36 Haug (Ullensaker)

Gnr. 37 Loding

Gnr. 38 Løken

Gnr. 39 – 40 Ramby

Gnr. 41 Lundberg

Gnr. 42 – 43 Flatby

Gnr. 44 Plogstad

Gnr. 45 – 46 Oppen

Gnr. 47 – 48 Borgen

Gnr. 49 Kåstad

Gnr. 51 Kyken

Gnr. 52 – 53 Lauten (Ullensaker)

Gnr. 54 – 55 Frogner

Gnr. 56 – 57 Romsås

Gnr. 58 – 59 Stokker

Gnr. 60 Viljesrud

Gnr. 61 -62 Sørby

Gnr. 63 – 64 Nafstad

Gnr. 65 Måstad

Gnr. 66 Ingjer

Gnr. 67 Kauserud

Gnr. 68 Dromsrud

Gnr. 69 Holt

Gnr. 70 Ormstad

Gnr. 71 – 73 Vettal

Gnr. 74 Restad

Gnr. 75 – 76 Rolstad

Gnr. 77 Kverner

Gnr. 78 – 79 Lund

Gnr. 80 Flindrum

Gnr. 81 Ås

Gnr. 82 Vågstad

Gnr. 83 Ukeset

Gnr. 84 Skedsmo

Gnr. 85 Støvre

Gnr. 86 Vårum

Gnr. 87 Nesten

Gnr. 88 – 89 Onsrud

Gnr. 90 Berg

Gnr. 91 – 92 Hjødal

Gnr. 93 -94 Grønndalen

Gnr. 95 og 100 Stensby

Gnr. 96 Nordby (Ullensaker)

Gnr. 97 – 98 Kopperud

Gnr. 99 Vestengen

Gnr. 101 Rotnebu

Gnr. 102 Støvner

Gnr. 103 Jaeren

Gnr. 104 Skryta

Gnr. 105 Austad

Gnr. 106 – 107 Stokstad

Gnr. 108 Julset

Gnr. 109 – 110 Furuset

Gnr. 111 – 112 Algarheim

Gnr. 113 Fonbekk

Gnr. 114 Habbarstad

Gnr. 115 Brenni

Gnr. 116 Holm

Gnr. 117 Gystad

Gnr. 118 – 129 Almenningen Hauerseter

Klikk her for å se info om utsalgssteder og reservasjon.

bottom of page