top of page

Vi lanserer ny logo!

Publisert:

søndag 27. november 2022

Historielaget fornyer seg - vi har fått en ny, flott logo! 


Logoen vår baserer seg på et kjerrehjul. Den har en enkel fremtoning men samtidig en kraftig symbolikk:

Et hjul kan symbolisere både veier og ferdsel, 2 ting som har stått sentralt i Ullensakers historie.

Her i vår kommune finnes rester av eldgamle ferdselsårer som har gått mellom vest og øst og mellom nord og sør.

I nyere tid representerer hjulet etableringen av jernbanen som for alvor satte fortgang i veksten av tettstedene rundt hovedbanen.

Dessuten representerer hjulet den moderne samferdselen vi har i kommunen og som har stått sentralt de siste 30-40 år: E6, E16, flytoget og hovedflyplassen.

bottom of page