top of page

Skolehistorien i Ullensaker

Publisert:

torsdag 20. april 2023

Torsdag 20 april var det klart for foredrag om skolehistorien i Ullensaker.


Gro Holt i Historielaget opplyste oss om historien om skolevesenet, fra den spede begynnelse og fram til idag. Hun kunne fortelle at før vi fikk noe organisert skoleveset her i landet så fungerte kirken som skolestua og presten eller klokkeren fungerte som lærer. 

I 1739 fikk Norge sin første skolelov. Da ble det også bestemt at alle barn skulle begynne på skolen når de var 7 år gamle. 

De skulle gå på skolen minst 3 år og hvert skoleår skulle vare minst 3 måneder. 

Gro fortalte videre om omgangsskolen og hvordan læreren reiste rundt på gårdene for å holde undervisning. 

I 1860 kom Fastskoleloven der man vedtok å gå fra omganggskole til fastskole - dvs at man bygde skoler som heretter fungerte som fast undervisningsted - og som bolig til læreren. Videre fikk vi høre om bakgrunnen for at "hvitskolene" ble bygget i 1905-06. De gamle fastskolene var blitt for små og man trenge å øke kapasiteten. 

Dette var bare et lite utvalg av temaene som ble prensentert denne torsdagskvelden.

Det var et lydhør publikum som nok kjente seg igjen i mange av betrakningene om skolen fra den siste epoken. 

Etter foredraget ble det kaffe og kaker og praten gikk livlig.


Takk for et flott arrangement!

bottom of page