top of page

Årsmøte 2023

Publisert:

lørdag 18. mars 2023

Torsdag 16. mars var det tid for årsmøte for Historielaget. I år som ifjor ble møtet holdt på Menighetshuset på Kløfta. Styreleder Jon Tore Beitnes ledet møtet med stødig hånd.  


Først ble årsberetningen lest opp. Denne kan du finne her. Deretter gikk kasserer Mads Ljøgodt igjennom regnskapet.

Historielaget har virkelig  hatt et produktivt år! 

Hovedprosjektet i 2022 har uten tvil vært Boka "Husmannsvesenet i Ullensaker" som er skrevet av Ivar Sannerud og der historielaget har stått for utgivelsen.

I tillegg har vi feiret oss selv: Historielagets 70-års jubileum ble feriet på selve dagen, den 13. juni, med sosial sammenkomst på Kjerkestua på Furuseth. Dessuten deltok vi i Romerike Historielags forsinkede 100 års jubileum i august, ved Raknehaugen.

I tillegg til flere andre arrangementer gjennom året.

I 2022 har vi også startet med produksjon av filmer som vi legger ut på vår youtube-side, for å dokumentere våre arrangement og historieformidling, noe flere har satt pris på. 

Dessuten fikk vi i 2022 en ny logo - hjulet - som vi har blitt veldig fornøyd med.


Etter årsmøtet serverte våre eminente kaffedamer deilig bakst og kaffe.

Deretter var det duket for Sverre Kværners meget interessante foredrag om næringsutviklingen på Kløfta fra ca. 1850 til 2000. Han dro de store historiske linjene om næringslivets historie i og rundt Kløfta, fra byggingen av jernbanen på midten av 1800-tallet og frem til idag. Han tok også for seg store og små firmaer som har eksistert de siste 170 år og dro fram flere  morsomme historier fra kjente bedrifter og personligheter i Kløftas historie. Det var vel neppe et firma som ikke ble nevnt av Sverre denne kvelden.


Ullensaker Historielag takker alle medlemmer for et velykket årsmøte!

bottom of page