top of page

Husmannprosjektet

Forfatter Ivar Sannerud, i samarbeid med Historielaget, har over flere år holdt på med et prosjekt for å dokumentere husmannsvesenet i Ullensaker.

Dessverre var husmennene lite omtalt i de tidligere bygdebøkene. Vi ser at denne viktige delen av vår lokalhistorie er i ferd med å forsvinne. Derfor er dette prosjektet så viktig for å bevare en sentral del av får lokalhistorie.

Målet har vært å gi ut et oppslagsverk i 2 bind, der plassene, husmennene og deres familie omtales.

Etter mange års arbeid kunne bind 1 endelig lanseres på Folkvang
 den 13. desember 2022.
Første bind tar for seg det gamle hovedsognet, f.o.m.gårdsnummer 1 t.o.m. 130.  
Her kan man se en film fra lanseringen, der Ivar presenterer prosjektet og hvordan boka har blitt til.


Bind 2 er planlagt utgitt i 2024 og vil ta for seg resten av kommunen, områdene ved Gardermoen, Mogreina, Dal og Jessheim.


Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med folk som kan sitte på bilder, gode historier og navn på folk som kan ha bodd på husmannsplassene i Ullensaker.

 

1 Trøgstadbråtan_edited.jpg

Kontakt oss gjerne: 

post@ullensakerhistorielag.no

Her er en interessant artikkel om prosjektet i JessheimPuls fra 16.11.2022:
https://jessheimpuls.no/jakter-pa-nesten-forsvunnet-historie/

 

bottom of page