Husmannprosjektet

Forfatter Ivar Sannerud, i samarbeid med Historielaget, har over flere år holdt på med et prosjekt for å dokumentere husmannsvesenet i Ullensaker.

Dessverre var husmennene lite omtalt i de tidligere bygdebøkene. Vi ser at denne viktige delen av vår lokalhistorie er i ferd med å forsvinne. Derfor er dette prosjektet så viktig for å bevare en sentral del av får lokalhistorie.

Målet er å gi ut et oppslagsverk i 2 bind, der plassene, husmennene og deres familie omtales.


Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med folk som kan sitte på bilder, gode historier og navn på folk som kan ha bodd på husmannsplassene i Ullensaker.

 

1 Trøgstadbråtan_edited.jpg

Kontakt oss gjerne: 

post@ullensakerhistorielag.no

På vårt årsmåte 15. mars i år ga Ivar oss noen interessante smakebiter fra hans stoff som skal bli med i bøkene.
Klikk her for å laste ned denne presentasjonen:

 

 

 

Her er også en artikkel om prosjektet på JessheimPuls:
https://jessheimpuls.no/jakter-pa-nesten-forsvunnet-historie/